Hva er RManager?

Vi vet at hverdagen i en bedrift kan være hektisk. Derfor har vi utviklet RManager - et operativt støtteverktøy for full kontroll på vaktplanlegging, timeregistrering, lønnskjøring, dokumenter og rapporter for hele din bedrift. Vår unike synk mot ditt kassasystem gir deg live rapporter NÅR det skjer, ikke bare i ettertid. Med alt dette samlet vil vi forenkle kontroll og rapportering på timesforbruk og omsetning. Ved å rapportere omsetning opp mot timeeffektivitet, så får man et godt bilde på hvordan virksomheten går.
Vi gir deg et komplett multiverktøy for at du kan bli en enda bedre bedriftsleder.

Vaktplan

En viktig forutsetning for en sunn og forutsigbar drift av en virksomhet er at ansatte vet når dem skal møte på jobb.
Helst i god tid i forkant.
Med RManagers vaktplan sikrer du dette. Du lager enkelt og lettfattelige vakplaner i skyen og distrubuerer dem via e-post med få tastetrykk. Og med rapporter med tidligere års statistikk og kommentarer for hver dag, gir det deg et veldig godt hjelpemiddel for rett bemanning.
Ansatte kan logge seg inn via sin egen portal. Her kan dem sjekke vaktplan, legge inn fraværsønsker og bytte vakter.
Som leder har du enkelt full kontroll og oversikt.

Timeføring

Timeføring i RManager er så enkelt at du ikke behøver å tenke på den.
De ansatte logger seg inn og ut av jobb digitalt enten med en pinkode eller et kort.
Muligheter for å legge inn beskjeder til de ansatte ved innlogging.
Timene blir registrert og lønnen regnes ut automatisk.
Så enkelt og trygt – både for ledelse og ansatte.

Rapporter

RManager henter all data fra kassasystemet med vår unike synk hvert 5.minutt.
Disse dataene viser blant annet bedriftens inntekter, utgifter og timeforbruk og presenterer det i tabeller og grafer.
Du får ut rapporter når du vil – på dine premisser. Og du kan selv konfigurere hvem som skal få automatiske rapporter. Både eksterne og interne mottakere.
Omsetning og timeforbruk sendes hvert døgn og gir løpende oversikt over virksomheten til de som trenger det.

Lønnskjøring

Når timene er registrert i RManager så forenkles lønnskjøringen med en egen eksportfunksjon til kundens lønnssystem.
Du slipper å summere og kontrollere hele måneden. Det har systemet allerede gjort for deg.
Lønnskjøring gjøres med få tastetrykk på få minutter. Raskt og sikkert.

NOEN AV VÅRE KUNDER

Uttalelser fra kunder

«RManager er et verktøy du bare må ha! Det beste med systemet er kontrollen du får over omsetning og hvordan bedriften ligger an mot budsjettet.
Særlig bra blir det når du har hatt systemet over lengre tid, slik at du kan sammenligne resultater fra samme tidspunkt årene før.
Systemet er enkelt å sette seg inn i og bruke. Og ikke minst den gode supporten man får!»
Tor Morten
Vårt Hjem
August 2018

Vårt Hjem

«Bemanningsplanlegging i Rmanager viser sammenheng mellom salgsbudsjett og forventet personalkostnad på en enkel måte. Det er et godt hjelpemiddel som viser tilgjengelig personell med rett kompetanse for de ulike vaktene vi har behov for. Enkelt og effektiv – og alltid oppdatert, anbefales!»

Tregården Restaurant

«Arbeidet med timelister og lønnsberegning for ca. 50 ansatte hver måned er betydelig effektivisert, og gir oss mye bedre kontroll på timeforbruk og personalkostnader. Vi er veldig fornøyd med systemet, og kan anbefale det for alle som bør ha kontroll på variable lønnskostnader og vaktplanlegging!»

San Sebastian Solsiden

«Omsetningstall fra vårt kassesystem er automatisk oppdatert i Rmanager, og oversiktlige rapporter viser nøkkeltall kombinert med timeforbruk – rett på mobilen, hver morgen! De ansatte har også ett felles sted å slå opp for å finne sine vaktlister, legge inn friønsker og lese oppdaterte personalmanualer. Smart og enkelt for ledelse og ansatte!»

Røft Rôtisseri