Velkommen til RManager

RManager er et skybasert system som gir ledelsen overblikk over virksomheten med få og enkle tastetrykk.
Kundene er alle virksomheter som enten har ansatte, kasse, timeregistering, bemanningsplaner, kvalitetssystemer, HMS krav og virksomhetsplaner etc. Systemets hovedoppgave er å støtte ledelsen i bedriften til å kunne ta gode beslutninger.

RManager er utviklet av et IT-selskap som heter LabChannel AS. Denne IT-løsningen er et utspring fra tidligere NTNU studenter. Selskapet ble opprettet i 2012 etter flere års utvikling.

Sommeren 2016 kom det inn nye eiere i selskapet. Selskapet fikk nytt styre, og ny strategi ble straks implementert. Siden dette har selskapet vokst seg til en viktig aktør i markedet. Og med en klar strategi på videre utvikling for å gi bedrifter både i inn og utland en enklere hverdag med vårt multiverktøy for tidseffektiv, kostbesparende og personellvenlig drift.

Stress på jobb?

Kaos?

På tide å oppgradere bedriften?