Hvorfor velge oss

Alle virksomheter i Norge skal ha et HMS system som er i samsvar med myndighetens krav og bestemmelser. Din bedriftshelsetjeneste skal bistå bedriftene i dette arbeidet. Dette kan innebære bistand ved informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak. Vi kan også delta i virksomhetens ulike utvalg som jobber med arbeidsmiljø, og bidra til forebyggende arbeid og vitalisering av HMS i bedriften.

Ved å benytte deg av våre nettbaserte HMS kurs, slipper bedriften å sende sine ansatte på kurs. Her kan man spare inn kostnader for ekstra innleid personell, samt reise og kost for kursdeltaker.
Veldig praktisk at kursdeltaker kan ta kurset hjemmefra. Og har en tidsfrist på 14 dager og 3 forsøk på å bestå kurset.

Bedriftens ledelse, verneombud, HMS ansvarlige, ansatterepresentanter og/eller andre ressurspersoner innen HMS er også viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Din bedriftshelsetjeneste kan videre bidra til systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollsystem samt å kartlegge at HMS-systemet fungerer og er kjent av alle. En slik gjennomgang skal verifisere at HMS-aktivitetene og resultatene er i overenstemmelse med myndighetskrav og virksomhetens egne bestemmelser.

Bedriftens ledelse, verneombud, HMS ansvarlige, ansatterepresentanter og/eller andre ressurspersoner innen HMS er også viktige bidragsytere i dette arbeidet.

Din bedriftshelsetjeneste kan videre bidra til systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollsystem samt å kartlegge at HMS-systemet fungerer og er kjent av alle. En slik gjennomgang skal verifisere at HMS-aktivitetene og resultatene er i overenstemmelse med myndighetskrav og virksomhetens egne bestemmelser.

REGISTRER DEG SOM NY HMS-KUNDE

komme i gang

Ved å trykke på linken REGISTRER DEG blir du sendt videre til vårt skjema for registrering. Her fyller du inn brukerdata om bedriften og kursdeltaker.
Kursdeltaker får da tilsendt mail om at han/hun er påmeldt vårt nettbaserte kurs. Tidsfristen for kurset på 14 dager starter ikke før kursdeltaker trykker START KURSET.

betingelser

Pris for nettbasert HMS kurs for ledere er kr 2590.
Pris for nettbasert HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer er kr 4590.
Det blir ikke sendt faktura til bedriften før kursdeltaker starter kurset. Kursdeltaker har 14 dager på seg til å fullføre kurset.
Kursdeltaker har 3 forsøk på å bestå kurset innen tidsfristen på 14 dager. Dersom kursdeltaker ikke klarer å bestå kurset på 3 forsøk må en ny prøve bestilles. Dette vil føre til ny faktura.
Vi oppfordrer derfor kursdeltaker til å benytte kilder og annet anbefalt litteratur til å sette seg inn i grunnlaget for prøven.
Det er viktig at ledelsen i bedriften påpeker viktigheten av dette til kursdeltaker.