RManager

Skaff din bedrift en enklere hverdag med vårt multiverktøy for en tidseffektiv, kostbesparende og personellvennlig drift.
RManager er utviklet med tanke på å forenkle kontroll og rapportering på timesforbruk og omsetning.
Ved å rapportere omsetning og timeeffektivitet så får man et bilde på hvordan virksomheten går.

 • Rapporter
 • Vaktplan
 • Timelister
 • Integrasjon mot Kassasystem og lønnssystem
 • Tilpasset nettbrett, mobil og PC/Mac

Rapporter

RManager henter all data fra kassasystemet og lagrer det i skyen. Med vår unike synk hentes dataen ut hvert 5.minutt.
Disse dataene viser blant annet bedriftens inntekter, utgifter og timeforbruk og presenterer det i tabeller og grafer.

 • Har du nok bemanning?
 • Har du rett pris på dine varer?
 • Hva selger du mest/minst av?
 • Når selger du mest/minst?
 • Fraværsstatistikk.
 • Timeeffektivitet.

Du får ut rapporter når du vil – på dine premisser. Og du kan selv konfigurere hvem som skal få automatiske rapporter. Både eksterne og interne mottakere.
Omsetning og timeforbruk sendes hvert døgn og gir løpende oversikt over virksomheten til de som trenger det.

 

Timeføring

Timeføring i RManager er så enkelt at du ikke behøver å tenke på den.
De ansatte logger seg inn og ut av jobb digitalt enten med en pinkode eller et kort.
Muligheter for å legge inn beskjeder til de ansatte ved innlogging.
Timene blir automatisk registrert og lønnen regnes ut for hver dag.
Alt du gjør som leder er å kontrollere og godkjenne. Ved eventuelle endringer kan dette kommenteres og dokumenteres i ettertid.
Så enkelt og trygt – både for ledelse og ansatte.

DOKUMENTER

Med RManager kan bedriften enkelt laste opp og lagre hele sitt dokumentarkiv.
Her kan du samle blant annet:

 • Arbeidskontrakter
 • Rutiner
 • Instrukser
 • Manualer
 • Opplæringsmoduler
 • Medarbeidssamtaler

Det kvitteres automatisk ut hva, hvem og når det er lest. Dette gir daglig leder full oversikt over opplæring og informasjonsflyt.
Ryddig, trygt og dokumenterbart.

Vaktplan

En viktig forutsetning for en sunn og forutsigbar drift av en virksomhet er at ansatte vet når dem skal møte på jobb.
Helst i god tid i forkant.
Med RManagers vaktplan sikrer du dette. Du lager enkelt og lettfattelige vakplaner i skyen og distrubuerer dem via e-post med få tastetrykk. Og med rapporter med tidligere års statistikk og kommentarer for hver dag, gir det deg et veldig godt hjelpemiddel for rett bemanning.
Ansatte kan logge seg inn via sin egen portal. Her kan dem sjekke vaktplan, legge inn fraværsønsker og bytte vakter.
Som leder har du enkelt full kontroll og oversikt.

Lønnskjøring

Når timene er registrert i RManager så forenkles lønnskjøringen med en egen eksportfunksjon til kundens lønnssystem.
Du slipper å summere og kontrollere hele måneden. Det har systemet allerede gjort for deg.
Lønnskjøring gjøres med få tastetrykk på få minutter.
Lønnsfilene eksporteres til regnskapsfører. Dermed unngås unødig jobb med inntasting av data i eksternt system og feilkilden dette kan representere.
Dette gjør lønnskjøringen både trygt og tidsbesparende.
Tid spart er penger spart.

personallister

Enkelte næringer må kunne vise frem personallister over hvem som jobber i bedriften når myndighetene kommer på arbeidskontroll.
RManager lager enkelt godkjente personallister når dere trenger dem, og bedriften slipper bøter for manglende dokumentasjon.
Vårt system er godkjent som dokumentasjon.

HMS

Vi tilbyr lovpålagt nettbasert HMS-kurs gjennom vår samarbeidspartner Din Bedriftshelsetjeneste.
Bedriften slipper å sende sine ansatte på kurs.
Kursdeltaker har 14 dager på seg til å gjennomføre kurset. Innenfor disse 14 dagene har man 3 forsøk på se å bestå.
Enkelt og greit.

Pris

RManager koster kr 990,-/mnd. (eks. mva)
I tillegg kommer eventuellt kostnader for kortleser og magnetstripekort. Men timeregistrering kan benyttes også uten dette ved at ansatte taster inn sin ansattkode.
Dersom RManager bare nesten dekker ditt behov så kan vi lage en egen variant med skreddersydd funksjonalitet. For slike jobber kan vi vurdere hvert enkelt tilfelle og komme med et pristilbud.